Haldus

Haldusjuht:
Kaire Müür +372 50 35 134
kaire.muur@elva.ee

Haldur:
Peeter Ritso
peeter.ritso@elva.ee

Elva Lasteaed Murumuna, Elva Lasteaed Õnneseen, Elva Gümnaasium, Puhja Lasteaed Pääsusilm

Haldur:
Leo Luts
leo.luts@elva.ee

Rõngu Lasteaed Pihlakobar, Rõngu Keskkool, Aakre Lasteaed – Algkool, Konguta Kool

Haldusalaste probleemide
kirjeldused palun saata aadressile: haldus@elva.ee