Üldinfo

Elva Teenused on Elva vallavalitsuse hallatav asutus, mis on SA Elva Teenused õigusjärglane alates 01.01.2024a.

Asutuse eesmärgiks on korraldada toitlustusteenust Elva valla hallatavates asutustes, ning teostada vallale kuuluvate hoonete, nende juurde kuuluvate väli- ning avalike alade haldust.