Üldinfo

SA Elva Teenused on Elva vallavolikogu loodud asutus põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Sihtasutuse eesmärgiks on Elva valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine, lähtudes eelkõige tervisliku ja kohaliku tooraine kasutamise põhimõtetest ning Elva valla haridusasutuste hoonete ja rajatiste haldamine, majandamine ja korrashoid.

Põhikiri

SA Elva Teenused nõukogu liikmed:

Nõukogu esimees:
Heiki Hansen heiki.hansen@elva.ee

Liikmed:
Margit Kiin
Inna Rebane