Haldus

Hallatavad asutused:

2019 sügisest

Aakre Lasteaed – Algkool

Elva Gümnaasium

Elva Lasteaed Murumuna

Elva Lasteaed Õnneseen

Konguta Kool

Puhja Lasteaed Pääsusilm

Rõngu Lasteaed Pihlakobar

Rõngu Keskool